สล็อตแตกง่ายมูลนิธิ ACE: เก้าปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างแชมป์

สล็อตแตกง่ายมูลนิธิ ACE: เก้าปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างแชมป์

มูลนิธิ ACE สล็อตแตกง่ายเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นทีมและเป็นเวทีเปลี่ยนชีวิตสำหรับเยาวชน สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในอินเดียผ่านรักบี้เป็นสื่อกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้พัฒนารากฐานที่แข็งแกร่งด้วยโครงสร้างระดับรากหญ้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้เล่นรักบี้รุ่นเยาว์ให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เติบโตเป็นผู้นำ และยังสามารถเป็นตัวแทนประเทศของตนในด้านกีฬารักบี้

มูลนิธิ ACE (ACE)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยบุคคลสองสามรายที่มุ่งเปลี่ยนชีวิตของเยาวชนชายขอบด้วยกีฬารักบี้ พวกเขาเชื่อว่าแม้จะเป็นกีฬาที่ต้องสัมผัสกัน คุณค่าหลักของรักบี้คือความซื่อสัตย์ ความหลงใหล ความสามัคคี วินัย และความเคารพ สามารถช่วยให้พัฒนาเยาวชนได้เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของ ACE คือการส่งเสริมความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีในตนเองในหมู่เยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยการเสริมพลังให้พวกเขาผ่านการเล่นกีฬา การสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถด้วยคำแนะนำที่ถูกต้องและเทคนิคที่ได้รับการปรับปรุงเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้

เพื่อให้บรรลุ ACE นี้เริ่มต้นด้วยการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยโปรแกรมระดับรากหญ้าที่มีโครงสร้าง ACE พัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นทีม โดยบุคคลจากส่วนต่างๆ ของมุมไบจะประชุมกันที่สถานที่ฝึกอบรมทั่วไป มันเปลี่ยนจุดอ่อนนี้เป็นจุดแข็ง โดยการเตรียมทีมหลักของผู้เล่นให้เป็นโค้ชและผู้ฝึกสอน ACE มอบอำนาจให้เยาวชนแปดคนและสนับสนุนให้พวกเขาเริ่มฝึกเยาวชนในพื้นที่ของตนเองและสร้างทีมของตนเอง ทำให้เกิดแนวคิดของ ” ทีมชุมชน ” ของ ACE

เยาวชนเหล่านี้ที่รับผิดชอบในฐานะโค้ชชุมชนมีความภาคภูมิใจในการทำงานในการพัฒนาทีมชุมชนของตน ความมั่นใจในตนเองเข้ามาแทนที่บุคลิกขี้อายของพวกเขา พวกเขาฝึกฝนเพื่อนฝูงและทีมด้วยความเอาใจใส่และอ่อนไหวมากขึ้น โดยตระหนักและจดจำความยากลำบากของตนเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ACE ใช้โปรแกรมรักบี้ชุมชนเพื่อสนับสนุนและเติมเชื้อเพลิงให้กับโครงการพัฒนานักกีฬาที่ดูแลบุคคลที่มีความสามารถให้กลายเป็นนักกีฬาระดับหัวกะทิ โปรแกรมนี้อนุญาตให้ ACE ส่งเสริมความสามารถที่มี

แนวโน้มในการเล่นรักบี้ในระดับสูงสุด

ACE ได้จัดตั้งโครงการรักบี้ชุมชนขึ้นที่สถานที่สิบแปดแห่งทั่วรัฐมหาราษฏระบ้านเกิดของ ACE และสถานที่อื่นๆ ทั่วอินเดียด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ACE ได้ก้าวไปสู่ระดับโลกด้วยการจัดตั้งทีมรักบี้ของชุมชนที่ตั้งอยู่ในปารีส ผ่านความคิดริเริ่มของอาสาสมัครรุ่นใหม่สองคนที่สร้างสรรค์ ACE Foundation France ซึ่งเป็นทีมชุมชนนานาชาติชุดแรกของ ACEACE Foundation France ก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรพันธมิตรของ ACE Foundation India หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากความสามารถของโครงการรักบี้ชุมชนของ ACE India ในการเข้าถึงเยาวชนเกือบ 7,500 คน

ผ่านกีฬารักบี้ โดยมีประมาณ 700 คนที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน ACE ทุกสัปดาห์ แม้ว่าจะมีข้อจำกัด ทรัพยากรและการขาดระบบสนับสนุนอื่น ๆจุดเด่นของการทำงานหนักและความพยายามของ ACE นั้นชัดเจนด้วยความจริงที่ว่า ACE ได้รับการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเป็นด้านรักบี้ที่ไม่สามารถละเลยได้ นักกีฬาจำนวนหนึ่งก้าวขึ้นมาเล่นรักบี้ระดับหัวกะทิ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติมากถึง 15 คน และเกือบ 100 คนในระดับประเทศ นอกจากนี้ ผู้เล่น ACE ประมาณ 15 คนยังได้มีโอกาสเป็นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน โค้ช และสนับสนุนทีมในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วยสล็อตแตกง่าย