สล็อตเว็บตรงCAC เริ่มทำงานในรวันดา

สล็อตเว็บตรงCAC เริ่มทำงานในรวันดา

เป็นปีแรกที่ สล็อตเว็บตรงCoaches Across Continents ทำงานในรวันดา และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่เป็นปีแรกที่ Coaches Across Continents ทำงานในรวันดา และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ 20 ปีที่แล้ว 

เกิดความโหดร้ายด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ 

ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 800,000 คน และประชาชนตกตะลึงและเศร้าสลดอย่างคาดไม่ถึง จะทำอย่างไรหลังจากโศกนาฏกรรมดังกล่าว? ชาติทำอะไร? ชาวรวันดาต้องเผชิญกับทางเลือกไม่กี่ทางหลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวทุตซีในปี 1994 และพวกเขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อการก้าวไปข้างหน้าไม่ได้หมายความว่าการลืมสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็นที่แน่ชัดทุกวันของโปรแกรมของเราที่นี่ซึ่งไม่มีใครลืม การก้าวไปข้างหน้าหมายถึงการดูดซับสิ่งเลวร้าย แบกมันไว้กับคุณ แต่ไม่ปล่อยให้มันทำให้คุณผิดหวัง ไม่ใช่ปล่อยให้มันรั้งคุณไว้ รวันดาเป็นประเทศที่สวยงามจนแทบลืมหายใจ และถึงแม้เนินเขาเหล่านี้จะเต็มไปด้วยความทรงจำอันน่าสยดสยอง แต่ประเทศชาติก็ได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างความก้าวหน้าอย่างไม่น่าเชื่อในเวลาอันสั้นเช่นนี้

พันธมิตรผู้ดำเนินการของเราในรวันดาคือ Football for Hope, Peace & Unity (FHPU) ก่อตั้งโดย Eric Eugene Murangwa ชายผู้เหลือเชื่อที่มีเรื่องราวที่น่าทึ่ง เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เขาทำเพื่อคนของเขา และแน่นอน ทั้งหมดนี้ในนามของเกมที่เรารัก ฟุตบอลช่วยชีวิตของมูรังวาในปี 1994 และนั่นคือความจริงที่เขายอมรับในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่กระตุ้นให้เขาใช้เกมนี้เพื่อช่วยชีวิตและเสริมสร้างชีวิตของผู้อื่นการใช้กรอบการทำงานที่กำหนดเป้าหมายนี้จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลสามารถกำหนดทิศทางโครงการในอนาคตที่เสนอภายในภาคส่วนของตนได้ เพื่อให้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุมตลอดเวลา

การประเมินใหม่อย่างครอบคลุมของแนวกีฬาจะรวมถึงการทบทวน: ‘กีฬาสำหรับทุกคน’ ซึ่งครอบคลุมโอกาสสำหรับทุกคนที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่คำนึงถึงอายุ ภูมิหลัง หรือความสามารถ; ‘Elite Sport’ หมายถึงด้านต่างๆ เช่น ทีมชาติ ลีก หรือเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และสุดท้าย ‘เศรษฐกิจการกีฬา’ ดูที่งานด้านกีฬาหรือการผลิตและการบริโภคอุปกรณ์กีฬาภายในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ เราสามารถถามได้ก่อนอื่นว่าแนวทางปัจจุบันของเราส่งผลกระทบต่อ SDG อย่างไร และประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงใดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬานั้นถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อ SDG และกีฬานั้นจะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงคำถามสองสามข้อที่ SDGs หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับกีฬาและโอกาสที่กรอบนี้นำเสนอ ให้ฉันนำคุณผ่านการแนะนำ SDG สั้นๆ เป็นที่ชัดเจนว่ากีฬามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ SDGs จำนวนมาก ในขณะที่บางกีฬามีการเชื่อมโยงทางอ้อมเท่านั้น SDGs ทั้ง 17 ประการมีแนวทางที่

ครอบคลุมและเป็นองค์รวมเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตของกีฬา

การระบาดใหญ่เป็นการเตือนถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ในวงกว้างกว่านั้น การออกกำลังกายเป็นวิธีการลดทั่วไป เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกครั้งในบริบทของ SDGs บุคคลไม่สามารถหารายได้ที่จำเป็น (SDG 1)สนับสนุนครอบครัวของพวกเขา (SDG 2) หากไม่มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ภาคกีฬายังให้โอกาสการจ้างงานที่สำคัญ (SDG 8) – 2.72% ของการจ้างงานทั้งหมดของสหภาพยุโรป – และในแง่ของกีฬา GDP ของสหภาพยุโรปเปรียบได้กับอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และประมงรวมกัน กีฬาจึงเป็นปัจจัยสำคัญและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 การใช้กรอบงาน SDG เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรและบุคคลจะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ตลอดจนผลกำไร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)

เนื่องจากเด็ก ๆ พลาดการศึกษาที่สำคัญในช่วงล็อกดาวน์ การวางแผนในอนาคตสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4) จึงควรรวมถึงความรู้ทางกายภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับประเทศที่กระตือรือร้น โอกาสทั้งในกีฬาสำหรับทุกคนและกีฬาชั้นยอดจำเปต้องจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลประมาณจาก COVID-19 ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้หญิงในการเล่นกีฬามากกว่าผู้ชาย นอกจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแล้ว เรามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าถึงกีฬาสำหรับสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือผู้ทุพพลภาพ และรับรองการเข้าถึงทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิหล(SDG 10) ภายในกรอบงาน SDG การยอมรับความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข (SDG 10)หลังล็อกดาวน์โควิด-19 โอกาสหายากที่จะนำผู้คนจากทุกพื้นเพมารวมกันผ่านกีฬา (SDG 10) โดยใช้พลังของกีฬาสอนคุณค่าที่เอื้อต่อสังคมที่สงบสุข ตามที่เห็นครั้งแล้วครั้งเล่า กีฬาสามารถมีบทบาทสำคัญในการสล็อตเว็บตรง